Domki KoliberRegulamin

Regulamin

01. Ośrodka

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 10.00 (o możliwość przedłużenia doby hotelowej należy dopytać indywidualnie).
 2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas,
  pobrana należność nie podlega zwrotowi.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 4. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  w domkach i na terenie posesji.
 5. Właściciel nie odpowiada za pozostawione w domkach mienia gości ani nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy.
 6. Wprowadzanie osób „trzecich” może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Fakt przyjęcia
  gości należy obowiązkowo zgłosić przed ich przyjściem.
 7. Korzystający z wypoczynku w Domkach Koliber winni zostawić domek lub apartament w stanie technicznym i sanitarnym zgodnym
  ze stanem w dniu przyjęcia. Dotyczy to również sprzętu do grillowania.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi ośrodka.
 9. Palenie papierosów w domkach i apartamentach jest zabronione.
 10. Prosimy o segregowanie i wynoszenie śmieci w miejsce na to przeznaczone.

02. Korzystania
z gorącej beczki (jacuzzi)

 1. Dzieci mogą̨ korzystać́ z bani na odpowiedzialność́ i pod opieką rodziców.
 2. Podczas korzystania z beczki należy bezwzględnie stosować́ się̨ do instrukcji użytkowania, poleceń́ i informacji udzielanych przez właściciela.
 3. Z beczki korzystać́ mogą̨ jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią̨ przeciwwskazań́ do korzystania z zabiegów.
  Wstępu do balii zabrania się̨ w szczególności osobom:

  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń́ krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobąą, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i smrodków odurzających.
 4. Wchodząc do beczki korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę̨ rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne
  przebywania w balii nie ponosimy odpowiedzialności.
 5. Przed wejściem do balii należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem
  • zdjąć obuwie.
 6. Zabrania się̨ kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 7. Pierwszym rozpaleniem ognia w piecu beczce mogą̨ zajmować́ się̨ jedynie osoby dorosłe Podczas korzystania z beczki nie wolno
  stosować́ żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 8. Nie należy dotykać́ elementów pieca -mogą̨ być́ bardzo gorące!
 9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Korzystający z bani ponoszą̨ materialną odpowiedzialność́ za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
 11. W bani jednorazowo może przebywać́ max 6 osób dorosłych!
 12. Po wyjściu celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
 14. Za wszystkie uszkodzenia materialne jacuzzi odpowiada osoba wynajmująca.

03. Korzystania
sauny suchej

 1. Z sauny mogą̨ korzystać́ wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań́ lekarskich lub osoby, których dolegliwości nie stanowią̨ przeciwwskazań́ do korzystania z zabiegów. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają̨, że mogą̨ być́ w ciąży, przed wizyt ą w saunie powinny skontaktować́ się̨ ze swoim lekarzem.
 2. Z sauny nie mogą̨ korzystać́ w szczególności osoby:
  • chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń́ krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję),
  • młodzież do lat 18, chyba że wraz z rodzicami lub opiekunami – na ich ryzyko i odpowiedzialność
  • osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. Nie wolno wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym z uwagi na zbytnie obciążenie serca.
 4. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Podczas ogrzewania sauny zabrania się dotykania pieca (poza drzwiczkami pieca w trakcie palenia) i komina, gdyż są̨ bardzo gorące i mogą̨ stać́ się̨ przyczyną poparzeń.
 6. Nigdy nie zostawiaj nagrzanej sauny bez nadzoru. Jeśli musisz opuścić́ saunę̨, upewnij się̨, że ogień́ w piecu został zgaszony.
 7. Dzieciom nie wolno zbliżać się̨ do rozgrzanej sauny bez nadzoru osoby dorosłej i nigdy nie można pozostawić ich bez opieki w pobliżu sauny.
 8. Aby zapobiec odwodnieniu lub innym chorobom powodowanym wysoką temperaturą wskazane jest regularne picie wody.
 9. Nie można używać́ sauny pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 10. Piec sauny opalany jest TYLKO I WYŁĄCZNIE DREWNEM. ZAKAZ PALENIA W PIECU INNYMI MATERIAŁAMI NIŻ DRZEWO. Należy zwrócić uwagę podczas palenia w piecu aby drewno nie znajdowało się w kołnierzu wsadowym, musi znajdować się na ruszcie.
 11. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą wziąć́ pod uwagę̨, że ze strefy tej Będą̨ korzystać́ osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 12. Z sauny należy korzystać́ zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele
  i może spowodować podrażnienia skory.
 13. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć́ się̨ w obuwie typu klapki, które obowiązkowo należy zostawić przed wejściem do przedsionka (NIE WOLNO WCHODZIĆ DO ​PRZEDSIONKA I SAUNY W OBUWIU!) oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się̨ a drugi jako podkładka na ławę̨.
 14. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć́ całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć́ je do sucha.
 15. Przed wejściem do sauny należy zdjąć́ wszystkie przedmioty metalowe oraz okulary i soczewki kontaktowe,
  gdyż mogą̨ stać się̨ przyczyną poparzeń́ ciała.
 16. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
 17. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić́ saunę
 18. Z sauny można korzystać́ tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 19. Zabrania się̨ regulacji urządzeń́ sauny. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłosić́ zarządcy obiektu.
 20. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu, a także za rzeczy pozostawione w saunie.
 21. Goście korzystają̨ z sauny na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.